Zásady práce s vašimi údaji

  1. Jsme společnost Ejlat partners s.r.o.,Na pískách 1274/74, Dejvice, 160 00 Praha 6 jsme zapsaní u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 315208 („Ejlat partners“) a provozujeme webový portál Operátor z domova, který se nachází na adrese www.operatorzdomova.cz.

Abychom mohli navázat spolupráci, musíme zpracovat některé vaše údaje.


2. Pokud nás kontaktujete přes náš formulář pro uzavření spolupráce (ať už jste sami podnikatelé nebo máte zájem o pracovní poměr), budeme zpracovávat data, která nám ve formuláři necháte. Jsou to hlavně jméno, příjmení, adresa sídla/bydliště, IČ/datum narození, e-mail, telefon, číslo účtu, případně další položky, které vyplníte nyní přes formulář nebo potom v rámci dalších fází uzavírání smlouvy. Proč?

  • ověříme tím vaši totožnost a kvalifikovanost pro spolupráci
  • kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu
  • použijeme je do smlouvy samotné
  • poté (pokud smlouvu uzavřeme) je použijeme pro splnění zákonných povinností, které se odvozují od našeho smluvního vztahu

3. Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo freelanceři, kteří se k datům dostanou proto, že pomáhají s chodem naší firmy. Je to:

  • Google Ireland Ltd. Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland, prostřednictvím služby Google Workspace v souladu se svými podmínkami – mrkněte sem.

4. Pokud smlouvu uzavřeme, vaše data budeme zpracovávat po dobu, kterou nám stanoví právní předpisy pro jednotlivé účely zpracování. Pokud spolupráci nenavážeme, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 6 měsíců od naší poslední komunikace.

5. Pokud byste potřebovali ohledně osobních údajů cokoliv probrat, napište nám na e-mail [email protected] . Rádi vám pomůžeme.

6. Protože spolupráce bude spočívat v odbavování telefonických dotazů, které souvisejí s provozem našich zákazníků a dotýkají se jejich provozních a obchodních dat, je nutné, aby všichni nadstandardně dodržovali pravidla pro práci s osobními údaji. Součástí naší dohody tedy budou dokumenty ohledně takové práce (podzpracovatelská smlouva, v případě zaměstnanců poučení). Rádi bychom ale i tady upozornili, že pokud spolupráci navážeme, budou hovory (a tedy vaše služby) monitorovány – bude to zejména pro analýzu témat, která se v průběhu hovoru řeší a u kterých je potřeba posílit podporu (ať už věcnou nebo informační) a z důvodu zefektivnění služeb pro volající. Takové zpracování je možné na základě veřejného a oprávněného zájmu, tedy umožňuje je nařízení GDPR. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu u nás můžete vznést námitku.

7. Nařízení GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES), které oblast osobních údajů upravuje, vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Cookies

  1. Na našich webových stránkách používáme cookies pro měření návštěvnosti a fungování našich stránek.

2. Takové zpracování je možné díky předpisům (nařízení GDPR). Umožňuje nám to tzv. oprávněný zájem. 

3. Bez některých cookies by se vám naše stránky správně nezobrazovaly. Naše webové stránky můžete používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný nastavit v rámci nastavení prohlížeče nebo používáním anonymního okna prohlížeče. Pokud byste si s tímto nastavením nevěděli rady, kontaktujte nás, rádi pomůžeme. 

4. Shromážděné cookies soubory pro nás zpracovává poskytovatel služby Google Analytics, v souladu se svými podmínkami – mrkněte sem. Cookies zpracováváme nejdéle 13 měsíců.