Podmínky

ŠKOLENÍ

Školení se proplácí projekt od projektu a není standardem, že jsou všechna proplacená.

Chytrá karanténa

 • náborová kampaň běží od 1.11.2021 až do odvolání
 • 500 Kč nahrajeme do peněženky všem operátorům, kteří absolvují školení Chytré karantény:
 • Trasování – hovory H3 – do 1.11. nebylo toto vstupní školení propláceno, od 1.11.2021 do odvolání ano. Podmínkou je absolvovat školení, potvrdit docházku u team leadera, mít v Daktele zapnuté školení, podepsat smlouvu ke spolupráci a odpracovat minimálně 40h. Pak bude 500 Kč nahráno do peněženky operátora.
 • Trasování – hovory H1 – toto školení bylo a je propláceno od začátku. Nutností je v Daktele zapnout školení. V případě, že si operátor nezapne během školení v Daktele školení, nejsme schopni ověřit, že na školení skutečně byl!
 • Infolinka – vstupní školení je propláceno. Podmínkou je podepsat smlouvu a odpracovat minimálně 40 hodin.

SOUTĚŽ

Od 6.11. mohli operátoři volající projekt Trasování a Infolinky každý den losovat o 5.000 Kč voucher od společnosti Mall. Tato akce se vyhlašuje dle potřeb call centra.

 • každý operátor dostane žeton podle odvolané hodiny, tzn. operátor který ten den odvolal 3 hodiny dostane 3 žetony. Žetony se do CRM nahrávají každých 30 minut, poslední se nahrávají hned jakmile se operátor odhlásí z Daktely. V ten moment Daktela pošle do našeho CRM informace o provolaných hodinách.
 • losuje se v 19.30, tedy 30 minut po skončení směn právě proto, aby se stačily nahrát všechny informace do našeho CRM
 • voucher přijde operátorovi na email, který uvedl ve svém profilu

ODMĚNA ZA DOPORUČENÍ OPERÁTORA

Operátor, který doporučí nového adepta, dostane 500 Kč za doporučení po splnění těchto podmínek.

 • nový operátor uzavře se společností Ejlat s.r.o. smlouvu
 • projde školením na Chytrou karanténu
 • začne volat
 • po odpracování 60 hodin se operátorovi, který doporučil nového kolegu, nahraje do peněženky 500 Kč za doporučení
 • odkaz na doporučení je v CRM v peněžence na kartě Affiliate – operátor dá novému kolegovi uvedený odkaz, přes který se nový operátor registruje