Školení

Jak postupovat v hovoru podle call scriptu

Otázky a odpovědi

Pročtěte si pozorně nejčastější dotazy práci operátorů a vedení trasovacích hovorů

Celý call script najdete ve Znalostní bázi Daktela.

Při zahájení hovoru neříkáte svoje jméno ani kraj, ze kterého voláte. 

Hovor zahajte např. takto:

Dobrý den,

volám Vám z trasovacího centra krajské hygienické stanice XY kraje. Mluvím prosím s panem/paní XY?

Kontaktujeme Vás protože jste se dostal do kontaktu s pozitivně testovaným. Mohu pokračovat?

Rád bych vás ještě upozornil, že tento hovor je nahráván.

Je možné, že jste se od něj nakazili, proto bychom od vás potřebovali zjistit několik informací, abychom společně snížili riziko dalšího šíření nákazy na minimum.

Zjišťujeme, jestli mě občan tzv. rizikový kontakt – tedy jestli se setkal s covid pozitivně testovanou osobou. Pokud by se vám občan nepředstavil, doptejte se, že mluvíte s konkrétní osobou a ověřte, že se s pozitivně testovanou osobou setkal.

Ne, toto sdělit nemůžete. Řekněte: “Uvedené informace jsou důvěrné a bohužel Vám je nemohu sdělit.”

I kdyby vám volající řekl, že ví, o jakou pozitivní osobu se jedná, nemůžete informaci potvrdit ani vyvrátit.

Ne, příznaky člověku nepodsouváme ani nenabízíme, necháme ho mluvit a pouze zaškrtneme ty, které sám uvede. Může být i bez příznaků.

Ze seznamu vyberete  možnost “Jiné” a popíšete je do poznámky.

Ano, zjišťujete, který z příznaků byl první a kdy se objevil.

Tuto skutečnost zjišťujete během hovoru také. V případě, že byl na testech, ptáte se s jakým výsledkem – pozitivní/negativní, kdy testy podstoupil a z jakého důvodu (testování v zaměstnání, cestování, kontakt s pozitivním….).

Požádat ho, aby zvážil závažnost situace a rodné číslo uvedl. Ve vyjímečných případech lze uvést místo rodného čísla datum narození v tomto formátu rrmmdd0000

rr = poslední dvě čísla roku narození, mm = měsíc narození, dd = den narození ( příklad datum narození je 24.srpna 1988 – 8808240000). V rodném čísle není žádná diakritika.

Rodné číslo vyplňujete bez mezer a bez lomítka př. 9258241234

Rodné číslo je uvedené v občanském průkazu nebo na kartičce pojišťovny, požádejte volaného, aby dohledal.

Ano, je to možné. Po vyplnění adresy trvalého bydliště se dotazujete, zda bude na této adrese trávit karanténu. Pokud chce odjet např. na chalupu, vyplníte další tabulku s adresou “Adresa pobytu během karantény”.

5 číslic psaných dohromady bez mezery př. 13000

Určitě ano. Pokud to bylo z hygienické stanice a ne trasovacího callcentra, potřebujeme informace zaznamenat i do našeho systému. “Omlouvám se, já bych Vaše informace potřeboval/a zadat i do tohoto systému, abychom měli jistotu, že jsme udělali maximum pro to, aby se nákaza nešířila.”

Ano, pokud spolu sdílí domácnost,jsou v úzkém kontakt, spí v posteli, tak mohou jet spolu autem.

U dětí má nemoc mírný průběh nebo u nich proběhne bezpříznakově. Pokud se bojí o prarodiče nebo někoho kdo nemá dobrou imunitu jsou doporučená následující opatření:

  • nesdílím domácí potřeby (nádobí, ručníky, ložní prádlo,…)
  • větrejte, zůstávejte v oddělené místnosti, vycházejte jen když to bude nutné. noste roušku ve společných prostorách domácnosti, snažte se držet odděleně
  • Společné prostory jako koupelnu navštěvujte jako poslední a místnost po sobě desinfikujte
  • myjte si často ruce, nedotýkejte se obličeje
  • perte a žehlete na nejvyšší možné teploty, od 60°C výš
  • sledujte příznaky onemocnění, v případě že se objeví volat PL nebo KHS

Odkažte ho na web Ministerstva zdravotnictví; kde jsou uvedena čísla, ze kterých voláme.

Tato situace není dle našich zkušeností moc pravděpodobná; vaším úkolem je ale potvrdit karanténu – tj. alespoň se ujistit, že má nařízenou karanténu do námi schváleného data a ví o tom. 

Zachovejte chladnou hlavu a snažte se jim mile vysvětlit, že to vše děláme proto, abychom ochránili jejich blízké a okolí. Pokud nebudou chtít mluvit proto, že už mu hygiena volala: “Omlouvám se, já bych Vaše informace potřeboval/a zadat i do tohoto systému, abychom měli jistotu, že jsme udělali maximum pro to, aby se nákaza nešířila.” 

Šíření nemoci COVID 19 je trestným činem, pod pokutou až 3 mil Kč. Pokud nebude stále ochotný spolupracovat, vysvětlete do poznámky co nejlépe o co jde, a řiďte se pokyny dané KHS co v takové situaci dělat se záznamem.

Pokud je to cizinec pracující v Čechách, měl by být v rámci pracovnělékařských služeb registrován u nějakého doktora. První jde zkusit tato možnost. Pokud z nějakého důvodu lékaře nemá, buďto lze předat pokyn ať se u nějakého registruje a potřebné věci s ním vyřeší, nebo – pokud nepotřebuje neschopenku a registrovat se nechce – předat informace o karanténě a případný test nechat objednat KHS.

Další informace najdou na webu Ministerstva zdravotnictví koronavirus.mzcr.cz nebo můžou volat na linku 1221.